Facebook

Twitter

Copyright 2018 Juristen4all.
All Rights Reserved.
 

Incasso

Maatwerk is bij ons geen dode letter, maar realiteit. U kiest de aanpak die past bij de opdracht, de aard van uw bedrijf en de debiteur.

“Heeft u wel eens uitgerekend wat de schade is van wanbetalers?”

Standaard aanpak

Maatwerk is bij ons geen dode letter, maar realiteit. U kiest de aanpak die past bij de opdracht, de aard van uw bedrijf en de debiteur. Veel of weinig debiteuren, een harde aanpak of juist een vriendelijke benadering, grote bedragen of kleine bedragen: voor iedere situatie ontwikkelen wij een passende oplossing.

Juristen4All biedt voor opdrachtgevers die een zachtere aanpak willen, bijvoorbeeld om de lange termijn relatie met uw klant niet aan te tasten, een speciaal traject:

De strategie met de witte handschoentjes is gebaseerd op het gezegde ‘de aanhouder wint’. Per telefoon en met herinneringen en aanmaningen proberen we uw debiteur over de streep te trekken om een openstaande factuur alsnog te betalen. Blijft succes uit, dan gaan we soms op bedrijfsbezoek om een debiteur aan de tand te voelen. De ‘zachte aanpak’ is ideaal bij lagere, openstaande bedragen.

Hardere aanpak

Maatwerk is bij ons geen dode letter, maar realiteit. U kiest de aanpak die past bij de opdracht, de aard van uw bedrijf en de debiteur. Veel of weinig debiteuren, een harde aanpak of juist een vriendelijke benadering, grote bedragen of kleine bedragen: voor iedere situatie ontwikkelen wij een passende oplossing.

Juristen4All biedt voor opdrachtgevers die een hardere aanpak en/of sneller resultaat verkiezen het bijzonder efficiënte 7-days traject.

Al op dag 1 wordt door de instrumenterende Gerechtsdeurwaarder een sommatie verstuurd. Indien geen afdoende reactie (betaling of afbetalingsregeling) volgt, wordt vanaf dag 7 direct overgegaan tot dagvaarding. Het verkregen vonnis wordt onmiddellijk uitgevoerd.

No Cure No Pay

Onze no cure no pay incasso biedt u zekerheid en duidelijkheid omdat wij hetzelfde belang hebben als u: voor onze inkomsten zijn wij net als u afhankelijk van úw debiteur. Wij verrichten onze werkzaamheden namelijk gratis, d.w.z. wij verhalen onze kosten op de debiteur. Betaalt de debiteur niets, dan betaalt u ons ook niets. Betaalt de debiteur alles, dan betaalt u ons ook niets. Dus geen dossierkosten, abonnementskosten, administratiekosten, enzovoorts. Dat is pas no cure no pay!

Onze gratis werkzaamheden beslaan twee fases, de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassoprocedure. Wij incasseren bijna 90% van de vorderingen zonder tussenkomst van de rechter.

Wij wel! U heeft niet alleen directe financiële schade door teruglopende inkomsten en aantasting van uw vermogenspositie, maar in veel gevallen moet er ook worden gevreesd voor het voortbestaan van de onderneming en het bevriezen van de broodnodige innovatie. Natuurlijk voert u eerst zelf een incassoprocedure uit door wanbetalers aan te manen, maar voordat u het weet, heeft u bijna alle redenen gehoord waarom uw facturen niet worden betaald en kunt u weer van voren af aan beginnen. Al die tijd dat u ermee bezig bent geweest, heeft u zich niet concentreren op uw eigen kernactiviteiten en is het risico groter geworden dat de wanbetaler failliet dreigt te gaan.

Een uitkomst voor deze problemen is een professioneel incassobureau dat van wanten weet. Die ervoor zorgt dat uw belangen maximaal worden behartigd, snel resultaten weet te bereiken, er boven op zit en zich niet van het kastje naar de muur laat sturen. Een incassobureau dat niet houdt van standaard aanmaningen via een geautomatiseerd systeem, maar zich vastbijt in elk dossier, elk weerwoord vakkundig en juridisch pareert, en uw zorgen op het gebied van incasso uit handen neemt. Behalve dat het incassobureau aan al die voorwaarden moet voldoen, moeten de kosten nihil zijn.  No Cure No Pay is hierop ons antwoord.

Juristen4All biedt voor opdrachtgevers die een zachtere aanpak willen, bijvoorbeeld om de lange termijn relatie met uw klant niet aan te tasten, een speciaal traject:

De strategie met de witte handschoentjes is gebaseerd op het gezegde ‘de aanhouder wint’. Per telefoon en met herinneringen en aanmaningen proberen we uw debiteur over de streep te trekken om een openstaande factuur alsnog te betalen. Blijft succes uit, dan gaan we soms op bedrijfsbezoek om een debiteur aan de tand te voelen. De ‘zachte aanpak’ is ideaal bij lagere, openstaande bedragen.

 

 Direct opdracht geven.

Voor juridische actie is een advocaat niet altijd noodzakelijk, onze juristen kunnen deze problemen ook oplossen

[/mkd_call_to_action]